ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Общи условия за исползване на сайта www.claxnet.bg

Приемане на условията

Получавайки достъп до този САЙТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват с представените Общи условия. Освен това, влизайки в този САЙТ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват с условията, описани в следващите страници и раздели: Политика за гаранция, Политика за поверителност и Политика за връщане. В противен случай на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се препоръчва да не посещават този САЙТ.

Определения

За целите на този документ следните термини с главни букви имат следното значение:

  • CLAXSEO WEB SERVICES представлява търговската компания Claxseo Web Services SRL, със седалище в Менечу, No. 96, окръг Прахова, пощенски код 107365, Румъния, Европа, регистриран в Търговския регистър на Румъния под №. J29 / 1638/2013 и притежаващи уникален регистрационен код 32369775, фискален RO;
  • CLAXNET представлява търговска марка, принадлежаща на Claxseo Web Services SRL;
  • САЙТ представлява сам по себе си САЙТА, ​​който принадлежи на УЕБ УСЛУГИТЕ CLAXSEO, който се намира на www.claxnet.bg, чрез който ПОТРЕБИТЕЛЯ има достъп до информация за продуктите, предлагани от УЕБ УСЛУГИ CLAXSEO;
  • ПОТРЕБИТЕЛ е лице, което влиза в САЙТА за лични или професионални цели и което приема Общите условия на този САЙТ.

Съдържание на САЙТА

Информацията, публикувана на този САЙТ, се отнася до общата информация относно CLAXSEO WEB SERVICES и CLAXNET, продадените продукти, партньорите, които продават продуктите, както и подробностите, които CLAXSEO WEB SERVICES  счита за представляващи интерес за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

CLAXSEO WEB SERVICES притежава всички права върху интелектуалната собственост върху този САЙТ, неговия дизайн и съдържание, както и върху всички продукти на CLAXNET, публикувани на САЙТА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен, съгласно действащите законови норми, да спазва правата на интелектуална собственост на УЕБ УСЛУГИТЕ CLAXSEO.

Ограничение на отговорността за CLAXSEO УЕБ УСЛУГИ

УЕБ УСЛУГИТЕ CLAXSEO си запазват правото да допълват или променят всякаква информация на САЙТА.

Всеки проблем, причинен от продуктите, представени на САЙТА, ​​ще бъде разрешен в рамките на 30 работни дни по мирен път. Срокът от 30 работни дни е валиден от момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведоми писмено за проблемите и ги предаде на УЕБ УСЛУГИ CLAXSEO.