Гаранционна политика

Всички продукти CLAXNET, продавани от Claxseo Web Services SRL чрез трети лица, се възползват от 12-месечна гаранция, както за физически, така и за юридически лица. Гаранцията се предоставя въз основа на доказателство за закупуване на продукта (фактура и разписка), като не се изисква договор за гаранция между страните (купувачи и Claxseo Web Services SRL). В случай че не може да бъде представено физическо доказателство за закупуването, се приема всякакво друго виртуално доказателство (имейл с потвърждение на поръчката, екран с хронологията на поръчките).

Какви са изключенията от гаранционната политика?

Продуктите CLAXNET, които имат видими физически дефекти, не са обект на настоящата гаранционна политика. Физическите дефекти включват следното, което се отнася както за продукта, така и за неговите компоненти и аксесоари:

 • парчета;
 • късо съединени компоненти;
 • пукнатини;
 • щети, причинени от удари;
 • повредени, модифицирани или премахнати гаранционни етикети или пломби;
 • промени във формата и целостта на продукта.

Тези ефекти могат да бъдат причинени от неправилна употреба на продукта. Затова се препоръчва:

 • използване на продукти CLAXNET съгласно Ръководството на потребителя, налично в доставената опаковка;
 • избягване на свързване или изключване на някои компоненти на продукта, докато устройството работи;
 • избягване използването на химикали върху продукта;
 • избягване на употребата на продукта при неподходящи условия на околната среда, при които влажността, прахът и окислителите имат повишено ниво;
 • избягване на пластични или механични интервенции върху продукта;
 • избягване на проникването на течности, метали или други вещества вътре в устройството;
 • избягвайте излагането на продукта на механични удари;
 • използване на продукта в среда, свободна от промени в атмосферното налягане и температура;
 • зареждане на устройството ош заземен контакт;
 • правилна инсталация на продукта и използването му в съответствие с препоръчаните в ръководството за потребителя настройки;
 • правилно боравене с продукта.